Dzierżawa ekspresu do biura, korporacji, hotelu i restauracji.

Dzierżawa ekspresu do biura

81% - Częstowanie klientów kawą poprawia relacje biznesowe.*
69% - Możliwość korzystania z ekspresu do kawy wpływa na lepszą atmosferę w pracy.*
66% - Pije kawę zaraz po przyjściu do pracy.*
* Według TNS OBOP

Dzierżawa ekspresu Saeco

przeznaczenie: małe średnie biuro, mała gastronomia

Dzierżawa ekspresu Saeco
Dzierżawa ekspresu Saeco - oferta i cenaDzierżawa ekspresu - zamów
Dzierżawa ekspresu - zamów
Dzierżawa ekspresu - zamów

Dzierżawa ekspresu Jura (serii profesional)

przeznaczenie: średnie i duże biuro, korporacja, gastronomia, hotel

Dzierżawa ekspresu Jura
Dzierżawa ekspresu Jura - oferta i cenaDzierżawa ekspresu - zamów
Dzierżawa ekspresu - zamów
Dzierżawa ekspresu - zamów
Dzierżawa ekspresu - korzyści
Caffedelmondo - kontaktKawa - Caffedelmondo